உணர்வுகள்

February 7, 2017 § Leave a comment

மூச்சுக்காற்று முடிச்சாகி நிற்கின்றது
இதயத்துடிப்பு துடிக்கவைக்கின்றது

நீலகண்டனைப்போல தொண்டையில் தேற்ங்கி நிற்கும் துயரங்களெல்லாம்
கண்ணீராய் கரைந்துவிடக்கூடாதா என்று
ஏங்குகின்றேன்

மெழுகுவதியின் மேல் ஏன் இந்த மோகமோ?

February 7, 2017 § Leave a comment

மெழுகுவதியின் மேல் ஏன் இந்த மோகமோ?
அன்பின் பெயரில் தன்னை தானே அழித்து கொள்வது புனிதமாம்!!!!???
புனிதத்தின் எவ்வளவோ பிரதிபலிப்புகள் உள்ளன
அதில் தியாகத்தை ஏன் தேர்ந்துஎடுக்க வேண்டும்?
தற்கொலையென்றாலும் கொலை தானே?

சல்லடையாய் அரிக்கப்பட்ட இதயங்கள்

February 6, 2017 § Leave a comment

சல்லடையாய் அரிக்கப்பட்ட இதயங்கள் ,
திருமணமாம்!!!! திருந்தலாமா?

எத்தனை பிணைப்புகள் ,
எத்தனை தவிப்புகள் ,
எத்தனை அணைப்புகள் ,
எத்தனை காயங்கள் ,
எத்தனை சொல்கள் தீயாய் சுட்டன.
சல்லடை இதயங்களின் இருப்பிடம்
திருமணம் 💔

Fallen Woman

February 4, 2017 § Leave a comment

 

For him a decade long quest
For her a forbidden pleasure
Collided to consume in desire.
Tongue, touch and taste scorching trails
A bite a blaze, a nip, a tug,
Rythm of gasps and wondrous eyes.

The furry coat, she eagerly wore
Of sweaty skin, she wanted more
Tongues that clashed told a hundred tales
In whispers and moans and all but words
The earth didn’t shatter but it touched her soul
That had never been touched so before.

Ocean in the sky

August 15, 2016 § Leave a comment

I’m an ocean in the sky
Unbound by land,
Deep and vast,
Swirling with currents;
Dissolving into a nothing
Which minds do not yet comprehend.
Come, dance with me
Let’s sway and dip and twirl
Into the night as twin stars.

A Migrant’s Choice

June 5, 2016 § 5 Comments

photo-20160530071502073

This, was the coolest, quietest place in the City.

The City, he now called ‘home’, but didn’t quite feel like it, yet.

As he gazed at the glimmering buildings

that had fuelled his shimmering hopes;

He longed for the heat, dust and noise, which,

he had longed to escape.

He wondered at the perversity of his mind

that made the chrome, snow and glass he had chased all his life

Fill his heart with ice.

This post is written in response to ‘Flash Fiction for Aspiring Writers – Week 5-31 through 6-6-2016’. Inspiring photo supplied by Barbara Taylor – Thank you. 

 

Sky

June 4, 2016 § Leave a comment

Sky

The nothing that inspires –
Poets and painters and mundane masters,
A daily mirage of freedom and hope and unending flight,
A bouyancy that’s but fixed except in mind’s eye.

I fancy it, I fancy it – a moron I may be,
A fallacy, a fairy tale but I can’t just let it be.