சரணாஞ்சலி

July 7, 2017 § Leave a comment

ஒருவரில் எத்தனை மனிதர்கள்!
கேள்வி எழுப்பும் கோமாளி
ராஜ்ஜியங்கள் அமைக்கும் ராஜதந்திரி
துணிந்து எழுதும் எழுத்தாளி
மறைந்தார்
இழப்புக்கு ஈடுள்ளதோ

PS: For Cho – slightly and lovingly exaggerated 🙂

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading சரணாஞ்சலி at capriciousmusings.

meta

%d bloggers like this: