மரணம் 

July 7, 2017 § Leave a comment

ஸீஸருக்கு எழாத்தூக்கம்
வேதங்களில் – புதிய துவக்கம்
உறவினருக்கு தீராத்துக்கம்
அரசியலில் பணிப்பெண்ணுக்கு சின்மாசனம்

Advertisements

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading மரணம்  at capriciousmusings.

meta

%d bloggers like this: