மறையும் கதிரவன் கொடுத்த வரம்

July 7, 2017 § Leave a comment

பொன் ஒளியில் மூழ்கிய காட்சியில்
பவழம் பாய்ந்த விண்வெளியில்
மறையும் கதிரவன் இன்று
சொர்கத்திற்கு பாதை விரித்தான்.

உணர்வில் மயங்கிய விழிகளை எழுப்ப
வருணனும் வாயுவும் கோடை மழை பெய்ய
சற்றே பொறுஎன்று
தோழிகளோடு சந்திரன் வந்தான்

எங்கே விண்லோகம்என்று
பயம் கொண்ட இந்திரன்தான்
மின்னல் பாணங்கள் வீசினானோ?

PS: Inspired by a golden sunset.

Advertisements

Tagged: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading மறையும் கதிரவன் கொடுத்த வரம் at capriciousmusings.

meta

%d bloggers like this: