தள்ளாடும் தாளங்கள்

August 23, 2017 § Leave a comment

உன் மடியில் தலை சாய
தலைவி நான் இல்லை.
உன் தோளில் நீ அணைத்தால்  
தோழியா துணைவியா என்ற தயக்கம்.
அரவணைக்க உரியவன் இருக்க 
உன்னிடம் நான் ஆறுதலை ஏன் தேடுகிறேன்?

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading தள்ளாடும் தாளங்கள் at capriciousmusings.

meta

%d bloggers like this: