உணர்வுகள்

February 7, 2017 § Leave a comment

மூச்சுக்காற்று முடிச்சாகி நிற்கின்றது
இதயத்துடிப்பு துடிக்கவைக்கின்றது

நீலகண்டனைப்போல தொண்டையில் தேற்ங்கி நிற்கும் துயரங்களெல்லாம்
கண்ணீராய் கரைந்துவிடக்கூடாதா என்று
ஏங்குகின்றேன்

மெழுகுவதியின் மேல் ஏன் இந்த மோகமோ?

February 7, 2017 § Leave a comment

மெழுகுவதியின் மேல் ஏன் இந்த மோகமோ?
அன்பின் பெயரில் தன்னை தானே அழித்து கொள்வது புனிதமாம்!!!!???
புனிதத்தின் எவ்வளவோ பிரதிபலிப்புகள் உள்ளன
அதில் தியாகத்தை ஏன் தேர்ந்துஎடுக்க வேண்டும்?
தற்கொலையென்றாலும் கொலை தானே?

சல்லடையாய் அரிக்கப்பட்ட இதயங்கள்

February 6, 2017 § Leave a comment

சல்லடையாய் அரிக்கப்பட்ட இதயங்கள் ,
திருமணமாம்!!!! திருந்தலாமா?

எத்தனை பிணைப்புகள் ,
எத்தனை தவிப்புகள் ,
எத்தனை அணைப்புகள் ,
எத்தனை காயங்கள் ,
எத்தனை சொல்கள் தீயாய் சுட்டன.
சல்லடை இதயங்களின் இருப்பிடம்
திருமணம் 💔

Fallen Woman

February 4, 2017 § Leave a comment

 

For him a decade long quest
For her a forbidden pleasure
Collided to consume in desire.
Tongue, touch and taste scorching trails
A bite a blaze, a nip, a tug,
Rythm of gasps and wondrous eyes.

The furry coat, she eagerly wore
Of sweaty skin, she wanted more
Tongues that clashed told a hundred tales
In whispers and moans and all but words
The earth didn’t shatter but it touched her soul
That had never been touched so before.

Ocean in the sky

August 15, 2016 § Leave a comment

I’m an ocean in the sky
Unbound by land,
Deep and vast,
Swirling with currents;
Dissolving into a nothing
Which minds do not yet comprehend.
Come, dance with me
Let’s sway and dip and twirl
Into the night as twin stars.

Life’s Journey

May 11, 2016 § Leave a comment

The picture that comes to my mind is a life’s journey that starts as child’s walk through woods among sunlight, lush greenery and wondrous discoveries. The well-worn path moves through a tunnel and I walk it as I feel I must, all the while missing all the things I left behind. My steps are heavier though the path is easy – my spirit is heavier as this is not my way. I rush when I see the light at the end and once there, my new-found wisdom tells me to walk through the forest when I come to the next tunnel. Will I?

Piercing Loneliness

October 3, 2015 § Leave a comment

It came like a laser ray, burning a hole through my heart

I felt it, sat with it, even entertained it,

Until I found the strength to bundle it all up and send it back out, floating into the atmosphere;

Hoping to god that this heavy missive filled with yearning would somehow, someway change things in my life helping me shed it or seal it.

The laser left a splinter in its place though,

And it still festers in my heart.

Where Am I?

You are currently browsing the Uncategorized category at capriciousmusings.